CENÍK

Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti:

k výkonu povolání (vstupní a periodická prohlídka do zaměstnání)
400 Kč
k výkonu pracovní brigády pro studenty
200 Kč
k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) / pro nově vystavený řidičský průkaz
400 Kč
k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) / pro řidičský průkaz u osob nad 65 let
300 Kč
k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) / pro změnu, rozšíření řidičského průkazu
300 Kč
k držení zbrojního průkazu
500 Kč
pro průkaz pracovníka v potravinářství (potravinářský průkaz)
300 Kč
pro sportovní činnost vyžadující EKG vyšetření
200 Kč
ke studiu na středních a vysokých školách
100 Kč
k cestě do zahraničí či k rekondičnímu pobytu
300 Kč

Výpisy z dokumentace a vypracování lékařských zpráv a posudků:

Výpis ze zdravotní dokumentace (do zaměstnání, na vlastní žádost)
300 Kč
Vypracování zprávy pro komerční pojišťovny, úrazové či životní pojistky
400 Kč
Vypracování návrhu na lázeňskou léčbu
300 Kč

Další lékařské a ošetřovatelské výkony a vyšetření:

Interní předoperační vyšetření před výkony nehrazenými zdrav. pojišťovnami (např. plastické operace)
nezahrnuje cenu laboratorních vyšetření
500 Kč

Vyšetření testu na okultní krvácení do stolice
mimo preventivní vyš. hrazené zdrav. pojišťovnou
(tj. od 50let 1x ročně a od 55 let 1x za 2 roky)
100 Kč


Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotními pojišťovnami
150 Kč

Kopie dokumentace:

stránka A4
3 Kč