PRO PACIENTY

Smluvní pojišťovny

  • 111 VZP ČR - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • 207 OZP - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 201 VoZP ČR - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • 211 ZP MV ČR - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  • 205 ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna